Marthe_Peyroux 26 listopada 2010 roku Marthe Peyroux wygłosiła referat « Marguerite Yourcenar et la Pologne », w którym zaprezentowała biografię pisarki, a także informacje na temat jej związków z Polską. Marthe Peyroux opowiedziała o podróży Marguerite Yourcenar i Grace Frick, którą przyjaciółki odbyły w 1964 roku. Przywołała także wątki polskie w twórczości pisarki, pojawiające się między innymi w Kamieniu filozoficznym et Le coup de Grâce.