Aktualne wyzwania w diagnostyce i leczeniu wybranych endokrynopatii

Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu serdecznie zaprasza na konferencję „Aktualne wyzwania w diagnostyce i leczeniu wybranych endokrynopatii”, która odbędzie się na przełomie września i października 2024 roku. Konferencja odbędzie się w języku angielskim.

Poszukiwanie nowych rekomendacji w etiopatogenezie, diagnostyce i leczeniu chorób endokrynologicznych, w tym onkologii endokrynologicznej, jest jednym z największych wyzwań współczesnej medycyny. Tematyka konferencji będzie obejmowała nowe strategie diagnostyczne i terapeutyczne stosowane w wybranych zagadnieniach endokrynologicznych u dzieci i dorosłych oraz wspólną wymianę doświadczeń pomiędzy polskim i francuskim środowiskiem naukowym.

Program konferencji będzie obejmował między innymi poniższe zagadnienia:

  • wykrywanie i leczenie nowotworów tarczycy, chorób nadnerczy i przysadki;
  • zastosowanie nowoczesnych badań molekularnych, radiologicznych, terapii immunologicznej oraz radykalnej, a także nowoczesnej chirurgii i radioablacji;
  • opieka i monitoring pacjentów onkologicznych;
  • diagnostyka i opieka nad pacjentem pediatrycznym z wolem guzkowym / nowotworem tarczycy oraz zaburzeniami wzrastania i cukrzycą typu 1. w zakresie nowoczesnych rekomendacji;
  • perspektywy rozwoju współpracy w zakresie nowoczesnych strategii diagnostycznych w endokrynologii onkologicznej.

Udział międzynarodowego grona wybitnych ekspertów prowadzących badania nad powyższymi zagadnieniami pozwoli na wymianę doświadczeń pomiędzy naukowcami, ale również umożliwi pozostałym uczestnikom zapoznanie się z możliwościami strategii diagnostyczno-terapeutycznych na najwyższym światowym poziomie, od aspektu molekularnego aż po unikatową immunoterapię.

Wydarzenie jest współorganizowana przez Polską Akademię Nauk Stację Naukową w Paryżu oraz prof. Artura Bossowskiego – kierownika Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Członka Prezydium Komitetu Rozwoju Człowieka PAN.

Szczegóły, w tym termin oraz listę prelegentów, przekażemy wkrótce.

Data

20 wrz 2024

Czas

10:00 - 17:00