Fabula rasa – utopia człowieka ahistorycznego na „Skrwawionych ziemiach”

Konferencja poświęcona refleksji nad (re)wizją estetycznej nowoczesności w ciągłości awangardy lat 30. w tym krótkim okresie bezpośredniego okresu powojennego w Europie Środkowej. Uczestnicy podejmą próbę odpowiedzi na pytanie, jakie zmiany dokonują się w nurtach estetycznych w okresie powojennym naznaczonym z jednej strony euforią końca wojny z drugiej zaś terrorem stalinizmu. Skupią się oni na scenach miejskich: Berlin, Praga/Ostrawa, Budapeszt, Warszawa/Kraków/Łódź jako przestrzeni do eksperymentów estetycznych. Nastąpi mapowanie miast tranzytowych w ujęciu nawiązującym do Waltera Benjamina, tzn. ich ukazanie jako scen nadejścia nowych wizji, poprzez identyfikację nowych konstelacji zorganizowanych form życia towarzyskiego (kawiarnie proletariackie, redakcje gazet, spółdzielnie redakcyjne, wspólne miejsca zamieszkania, początki unizmu artystycznego (np. związek pisarzy, malarzy itp.), wystawy, nowe festiwale filmowe. Interdyscyplinarna i intermedialna refleksja skupiająca badaczy literatury, sztuk wizualnych, nauk politycznych, historii, filozofii i antropologii, stworzy ramy dla opracowania nowej wizji bezpośredniego okresu powojennego, która wymaga przemyślenia. Konferencja ta ma na celu utorowanie drogi dla rozległego międzynarodowego i wieloletniego projektu badawczego w latach 2020-2023.

 

Data

14 - 16 maj 2020
Zakończone!

Czas

09:00 - 18:00

Etykiety

PRZEŁOŻONE

Organizator

Centre de civilisation polonaise Sorbonne Université

Współorganizator

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences
Eur'Orbem
Université de Nancy