Fizyka matematyczna: nowe osiągnięcia i perspektywy

Program  Plakat Rejestracja

Rozwój technik i narzędzi matematycznych umożliwił w ostatnich latach głębszy niż dotychczas wgląd w podstawowe problemy fizyki, w tym teorie relatywistyczne, materię skondensowaną i mechanikę kwantową. Głównym celem sympozjum jest zgromadzenie czołowych ekspertów w obszarze fizyki matematycznej w celu dyskusji i pracy nad kluczowymi problemami w dziedzinie.

Tematy poruszane podczas spotkania będą obejmowały rozmaite zagadnienia, od modeli oddziaływań w kwantowej teorii pola zaczynając, a na mechanice kwantowej wielu ciał i kondensacji Bosego-Einsteina kończąc.

Sympozjum będzie również okazją do dyskusji nad rolą fizyki matematycznej jako dyscypliny oraz nad tym, jak zwiększyć jej bezpośredni wpływ na nowo powstające zagadnienia w fizyce. Specjalnym akcentem będzie współpraca między fizykami matematycznymi z Polski i Francji w szerszym międzynarodowym kontekście.

Główny prelegent: Jan Dereziński

Jan Dereziński (ur. 1957) jest profesorem fizyki matematycznej na Uniwersytecie Warszawskim. Po ukończeniu studiów magisterskich w Warszawie wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie w 1985 r. obronił doktorat w Virginia Tech pod kierunkiem George’a Hagedorna. Od tego czasu pracuje na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Był profesorem wizytującym w Ecole Polytechnique, University of Copenhagen, Université Paris-Sud i Université Cergy-Pontoise.

Profesor Dereziński jest znanym ekspertem w szerokiej dziedzinie matematycznej mechaniki kwantowej. Jego zainteresowania badawcze sięgają od teorii rozpraszania i kwantowej teorii pola do kondensacji Bosego-Einsteina i funkcji specjalnych. Jest autorem ponad 90 artykułów naukowych oraz dwóch monografii.

Data

05 - 06 wrz 2022
Zakończone!

Lokalizacja

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences
74, rue Lauriston – 75116 Paris