Medicine

Jakość w medycynie w Polsce i na świecie – trendy i perspektywy 2020

Wiedza na temat zarządzania jakością jest niezbędnym elementem efektywnego działania instytucji opieki zdrowotnej. Pierwsze formalne inicjatywy w tej dziedzinie (wzorowane na metodach kontroli jakości używanych z przemyśle) pojawiły się w sektorze zdrowia Europy Zachodniej, Japonii i Stanów Zjednoczonych na początku lat 1970-tych. Obecnie badania naukowe i programy wdrożeniowe prowadzone są przez setki instytucji rządowych, poza-rządowych i organizacji społecznych w większości krajów świata.

W Polsce pierwsza inicjatywa w tej dziedzinie podjęta przez Ministerstwo Zdrowia na początku lat 1990-tych, zaowocowała utworzeniem Towarzystwa Poprawy Jakości w Opiece Zdrowotnej w Polsce w 1993 roku, oraz otwarciem Centrum Monitorowania Jakości (CMJ) w 1994 roku w Krakowie. Programy szkoleniowe i akredytacyjne prowadzone przez CMJ stanowią solidną podstawę administracyjną zarządzania jakością opieki zdrowotnej w Polsce. Niemniej jednak, polski sektor zdrowia potrzebuje więcej ekspertów w tej dziedzinie.

Celem dorocznych konferencji na temat jakości w medycynie organizowanych w Stacji Naukowej PAN w Paryżu jest wymiana doświadczeń i porównanie aktualnego stanu badań i inicjatyw wdrożeniowych prowadzonych w Polsce i we Francji, jak również w innych krajach Europy i świata. Konferencja „Jakość w Medycynie 2020” będzie kontynuacją programu zainicjowanego w czasie pierwszego spotkania, które odbyło się w Stacji Naukowej PAN w kwietniu 2018, i drugiego spotkania, na temat znaczenia efektywnej współpracy międzynarodowej w dziedzinie doskonalenia jakości opieki zdrowotnej, które miało miejsce w maju 2019.

Celem obrad trzeciego spotkania planowanego na koniec maja 2020, będzie analiza znaczenia współpracy miedzy-resortowej w zapewnianiu wysokiej jakości opieki zdrowotnej w Polsce i we Francji oraz w innych krajach Europy i świata. Wśród wykładowców będziemy gościć przedstawicieli uczelni medycznych, organizacji naukowych, rządowych, gospodarczych i społecznych w Polsce i we Francji, a także w innych krajach Europy, Afryki, Azji, i obu Ameryk.

Szczegółowy program 2020

Folder spotkania 2019

Raport ze spotkania 2019

Raport ze spotkania w 2018

Folder spotkania 2018

Data

21 - 23 wrz 2020
Zakończone!

Czas

10:00 - 18:00

Etykiety

PRZEŁOŻONE

Lokalizacja

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences
74, rue Lauriston – 75116 Paris
Kategoria

Organizator

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences