Najnowsze zapożyczenia we współczesnym języku francuskim i polskim

Problematyka konferencji podsumowującej projekt NAWA – POLONIUM  (2019-2021), pt. „Najnowsze zapożyczenia we współczesnym języku francuskim i polskim. Studium oparte na korpusie cyfrowym” 

Konferencja podsumuje wyniki projektu, poświęconego studium najnowszych zapożyczeń we francuskim i polskim, zebranych dzięki cyfrowej platformie Neoveille opracowanej w LIPN (UMR CNRS 7030, Paris13). Jej działanie, oparte na zasadzie słownika  referencyjnego, polega na przeczesywaniu prasy w poszukiwaniu wyrazów nieznanych słownikowi. Cyfrowo wytypowane jako neologizmy, są one opracowywane przez badaczy wg przyjętego schematu i tworzą nową bazę danych. Konfrontacja wyników pokazuje częste zapożyczanie tych samych wyrazów: ich adaptacja do rodzimych systemów wykazuje podobieństwa i różnice. W trakcie konferencji, badacze zaprezentują referaty omawiające wyniki  swoich analiz: te mogą dotyczyć francuszczyzny oraz polszczyzny z osobna lub w ujęciu kontrastywnym, ale także innych języków badanych w podobny sposób.  

 

Weź udział w spotkaniu online!

Data

09 - 10 gru 2021
Zakończone!

Czas

Cały dzień

Więcej informacji

Program i książka abstraktów

Lokalizacja

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences
74, rue Lauriston – 75116 Paris

Organizator

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences

Współorganizator

Uniwersytet Łódzki, Instytut Studiów Romańskich
Program i książka abstraktów