Polsko-francuskie sympozjum na temat nowych regulacji rozrodu: rola adipokin

Wzrost występowania niepłodności oraz koszty społeczne są punktem wyjścia do globalnej dyskusji na temat poszukiwania optymalnych rozwiązań systemowych, zwiększających szanse na poprawę skuteczności profilaktyki i leczenia niepłodności. Obecne badania koncentrują się na odkryciu i opisaniu nowych markerów płodności – adipokin oraz właściwej regulacji funkcji rozrodczych w celu zwiększenia płodności zwierząt. Adipokiny to hormony tkanki tłuszczowej, które pełnią w organizmie plejotropowe działanie, m.in. biorą udział w regulacji procesów łaknienia i sytości, homeostazy energetycznej ustroju, metabolizmu węglowodanów i tłuszczy. Zaburzenia przemian metabolicznych oraz niepłodność obserwowane są u osób z nadmierną ilością tkanki tłuszczowej. U pacjentów otyłych profil wydzielania adipokin ulega zmianom, dlatego też uważa się, że adipokiny mogą stanowić ogniwo łączące otyłość z zaburzeniami płodności.

Tematy poruszane podczas spotkania będą obejmowały rozmaite zagadnienia dotyczące udziału adipokin w regulacji płodności na poziomie ośrodkowym (podwzgórze – przysadka) i obwodowym (gonady, macica, łożysko) w warunkach normalnych i patologicznych.

Sympozjum będzie również okazją do dyskusji nad praktycznym wykorzystaniem obecnej wiedzy dotyczącej adipokin w układzie rozrodczym. Szczególnym akcentem będzie współpraca między biologami, weterynarzami i ginekologami z Polski i Francji w szerszym międzynarodowym kontekście.

Data

20 paź 2022

Lokalizacja

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences
74, rue Lauriston – 75116 Paris