Promocja tomu materiałów z sympozjum „Od kolekcji do muzeów. Kolekcjonerstwo i mediacja kulturowa w czasach Feliksa Jasieńskiego”

Celem wydarzenia jest promocja tomu materiałów z sympozjum „Od kolekcji do muzeów. Kolekcjonerstwo i mediacja kulturowa w czasach Feliksa Jasieńskiego”, jakie odbyło się w listopadzie 2021 roku w Paryżu, zorganizowane wspólnie przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Warszawa; Polską Akademię Nauk, Stację Naukową w Paryżu, Saprat (Savoirs et pratiques du Moyen Âge à l’époque contemporaine), École pratique des hautes études – PSL w Paryżu; przy współpracy z Centrum Cywilizacji Polskiej na Uniwersytecie Sorbony oraz Instytutu Polskiego w Paryżu.
Konferencja o charakterze interdyscyplinarnym i międzynarodowym upamiętniła przypadającą w 2020 r. setną rocznicę donacji kolekcji Feliksa Jasieńskiego na rzecz Muzeum Narodowego w Krakowie. Licząca ponad 15.000 obiektów kolekcja, zgromadzona na przełomie XIX i XX wieku i obejmująca nowoczesne malarstwo, rzeźbę i grafikę polską oraz francuską, sztukę Dalekiego i Bliskiego Wschodu, w tym drzeworyty, malarstwo i rzemiosło artystyczne japońskie, kobierce i tkaniny orientalne, pasy polskie, wzbogaciła wówczas zbiory krakowskiego muzeum, rozpoczynając nową erę w historii tej instytucji, co równocześnie zbiegło się z inauguracją nowego etapu rozwoju muzealnictwa w niepodległej Polsce.
Celem konferencji było przedstawienie wyników nowych badań, a co za tym idzie, nowego spojrzenia na działalność nie tylko polskiego kolekcjonera, ale całego pokolenia „pośredników kulturowych”, którego był on przedstawicielem. W obradach wzięło udział dwadzieścioro badaczy z Czech, Francji, Hiszpanii, Polski, Ukrainy i Węgier, co pozwoliło wyjść poza narracje narodowe, w duchu teorii horyzontalnej historii sztuki, a także skorygować dotychczasową geografię transkulturową Europy, uzupełniając jej zachodnioeuropejski kanon o wkład środkowo- i wschodnioeuropejski.
Opublikowany w 2023 roku tom materiałów z konferencji stanowi podsumowanie dotychczasowych ustaleń, stawiając równocześnie pytania, które otwierają nowe horyzonty badawcze.

Program

Data

21 wrz 2023
Zakończone!

Czas

14:00 - 17:00