Sports-Science-Tech

Na przełomie lipca i sierpnia 2024 w Paryżu będzie miało miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych – Letnie Igrzyska Olimpijskie. Jest to okazja do świętowania osiągnięć sportowców z całego świata, ich trudu i poświęceń włożonych w przygotowania do startu w zawodach. Jednak za sukcesami sportowymi stoi często nie tylko ciężka praca sportowców, ale również badania naukowe i rozwiązania technologiczne, które pomagają wydobyć maksimum ich potencjału.

Międzynarodowa społeczność naukowa w coraz większym stopniu inwestuje w badania podstawowe i stosowane na rzecz rozwoju sportu. Nowe rozwiązania prowadzą do coraz lepszych wyników indywidualnych sportowców, a z czasem, są także upowszechniane i wykorzystywane przez społeczeństwo. W środowisku sportowym i medycznym obserwuje się rosnącą tendencje do monitorowania funkcji fizjologicznych i wydolności człowieka podczas jego aktywności. Urządzenia sportowe wyposażone w technologie czujników, staja się skutecznymi narzędziami do oceny aktywności fizycznej oraz zostają wbudowane w urządzenia osobiste i mogą być powszechnie wykorzystywane.

Nie ma dziś dziedziny, która nie miałaby potencjału badawczego na rzecz sportu, a materiałoznawstwo, fizyka, chemia, biologia czy psychologia, są często kluczowe dla rozwoju wielu dyscyplin sportowych. Proponowana konferencja Sports-Science-Tech – polskie dokonania naukowe ma na celu pokazanie polskich dokonań naukowych przeznaczonych dla sportu w ramach tzw. zaplecza technologicznego oraz promocje polskiej myśli technicznej przy okazji wyjątkowego wydarzenia o zasięgu globalnym jakim są Igrzyska Olimpijskie.

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele sportu, biznesu oraz nauki, którzy dyskutować będą na temat obecnych trendów w badaniach i sporcie oraz zaprezentują przykłady udanych wdrożeń technologicznych.

Konferencja współorganizowana z Instytutem Oceanologii PAN

Program wydarzenia zostanie ogłoszony wkrótce

Data

12 wrz 2024

Czas

09:30 - 16:00
Kategoria