Sympozjum finalizujące realizację partnerskiego, Polsko-Francuskiego projektu HARMONIA finansowanego z Narodowego Centrum Nauki (NCN)

  Program Plakat
Sympozjum finalizujące realizację partnerskiego, Polsko-Francuskiego projektu HARMONIA finansowanego z Narodowego Centrum Nauki

To spotkanie będzie podsumowaniem realizacji Polsko-Francuskiego projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki z 8. edycji programu HARMONIA. Kierownikiem projektu był dr. hab. Daniel Żarski z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, który prowadził współpracę z Laboratorium Fizjologii Ryb i Genomiki instytutu INRAE w Rennes, Uniwersytetem Lotaryngii w Nancy oraz GenoToul z Castanet-Tolosan. Celem tego projektu było poszukiwanie markerów molekularnych jakości jaj u sandacza ­–­ gatunku o dużym znaczeniu gospodarczym zarówno dla Polski, jak również Francji – oraz zrozumienie roli poszczególnych molekuł w zdolności ikry do zapłodnienia oraz jej dalszego rozwoju.

W trakcie spotkania zostaną przedstawione wyniki wszystkich prac badawczych przeprowadzonych w trakcie projektu, które umożliwiły wygenerować po raz pierwszy kompleksowy profil molekularny ikry sandacza. Ponadto, część z tych prac pozwoliła na doprecyzowanie protokołów wylęgarniczych dla tego gatunku, które znajdują swoje zastosowanie w przedsiębiorstwach akwakultury w całej Europie. Projekt zakończył się dotychczas opublikowaniem 7 publikacji w renomowanych czasopismach naukowych.

Dodatkowym, istotnym elementem tego spotkania będzie koordynacja dalszego procesu publikowania uzyskanych wyników jak również możliwości i obszarów przyszłej współpracy pomiędzy partnerami.

Data

01 - 02 cze 2022
Zakończone!

Lokalizacja

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences
74, rue Lauriston – 75116 Paris