Sympozjum na temat sterowania w energoelektronice, napędzie elektrycznym, odnawialnych źródłach energii oraz Smart Grid

Plakat Program

Sympozjum jest pierwszym spotkaniem inauguracyjnym, inicjującym wydarzenia cykliczne. Poświęcone jest ono nowym technologiom, które pojawiły się w elektrotechnice w ostatnich latach i zaowocowały rozwojem takich specjalizacji jak energoelektronika i napędy elektryczne, odnawialne źródła energii, smart grid, elektromobilność, magazynowanie energii, a przede wszystkim systemy wodorowe.

W przyszłości sieci energetyczne będą inteligentne i zdominowane przez przekształtniki energoelektroniczne. Takie sieci będą obejmowały inteligentne generowanie energii, jej pobór z sieci oraz inteligentny rynek energii elektrycznej. Taki paradygmat energetyczny nazywa się „siecią zdominowaną przez przekształtniki energoelektroniczne” lub „siecią zdominowaną przez energię odnawialną”. Przekształtniki charakteryzują się szybką reakcją na zadane wymuszenia oraz niską odpornością na zakłócenia, dlatego zdolność takiej sieci do tłumienia wahań obciążenia i zakłóceń jest słaba. Aby uniknąć zagrożenia stabilności sieci, należy sterować i traktować te przekształtniki jako wirtualne maszyny synchroniczne. Ponadto, podział sieci na wiele podregionów i klastrów będzie wspierał wizję stworzenia niezawodnego i stabilnego paradygmatu inteligentnych sieci.

Historia systemów wodorowych sięga 200 lat – od napędzania pierwszych silników spalinowych do wykorzystania go w nowoczesnym przemyśle rafineryjnym. Wodór jest lekki, możliwy do przechowywania, cechuje się dużą gęstością energii i nie powoduje bezpośredniej emisji zanieczyszczeń ani gazów cieplarnianych. Jednakże, aby używać go jako podstawowego i „czystego” źródła energii, musi zostać dostosowany do wielu sektorów przemysłu, takich jak transport, budownictwo i wytwarzanie energii.

Podczas sympozjum będzie podjęta dyskusja merytoryczna, mająca na celu naświetlenie aktualnych problemów badawczych. Oprócz problemów naukowych omówiona zostanie kwestia współpracy przy przygotowywaniu projektów międzynarodowych pomiędzy ośrodkami naukowymi, a także kwestia wymiany studentów i pracowników na staże naukowe.

Data

11 - 12 paź 2022
Zakończone!

Lokalizacja

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences
74, rue Lauriston – 75116 Paris