Transkulturowość biografii i twórczości Josepha Conrada-Korzeniowskiego i jej odziaływanie na współczesnych artystów

Fotorelacja

 

Joseph Conrad-Korzeniowski był czlowiekiem trzech kultur: polskiej, francuskiej i angielskiej. Zarówno jego biografia jak i dzieła inspirowały i nadal inspirują współczesnych artystów z różnych dziedzin sztuki: literatury (również wizualnej, np. powieści graficzne, komiksy), filmu, muzyki, instalacji artystycznych, a nawet gier komputerowych. Celem seminarium jest ukazanie i polpularyzacja dokonań arytstów na międzynarodową skalę, poszerzenie wiedzy na temat « eventów » artystycznych (festiwale filmowe i literackie, sztuki teatralne, instalacje) związanych z pisarzem w poszczególnych państwach (kręgach kulturowych) oraz podkreślenie polskiego zaplecza kulturowego pisarza.

W czasie obecnych gwałtownych niepokojów społecznych i wzrastającej wrogiej retoryki  nacjonalistycznej, transkulturowa biografia i dzieła Conrada mogą służyć jako  platforma do wymiany odmiennych opinii dotyczących różnych wizji kultur i społeczeństw. Dyskusja i prezentacja osiągnieć współczesnych artystów inspirowanych życiem i pisarstwem Conrada łączy i ułatwia współpracę międzynarodową wśród uczonych wywodzących się z różnych środowisk kulturowych. Celem seminarium jest upowszechnienie artystycznych dokonań twórców z różnych krajów, co powinno skutkować głębszym zrozumieniem i tolerancją dla odmiennych dyskursów (społecznych i politycznych), sposobów życia i wierzeń religijnych. Z pewnością biografia i twórczość Conrada, « Polaka, szlachcica z Ukrainy », pisarza kresowego, stwarza rzeczywistą i inkluzywną przestrzeń do debaty i analizy najnowszych zjawisk kulturowych i społecznych (między innymi migracji, nierówności ekonomicznych, wykluczeń i konfliktów politycznych).

 

Zaproszeni Goście

 • Veronique Pauly
 • Laurence Davies
 • Josiane Paccaud-Huguet
 • Michel Arouimi
 • Robert Hampson
 • Nathalie Martiniere
 • Catherine Delesalle-Nancey
 • Kim Salmons
 • Joanna Skolik
 • Karol Samsel
 • Daniel Vogel
 • Agnieszka Adamowicz-Pośpiech

 

Grafika tytułowa autorstwa Sylwii Vogel

 

 

Data

16 - 17 wrz 2021
Zakończone!

Czas

08:00 - 18:00

Więcej informacji

Książka abstraktów i program

Lokalizacja

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences
74, rue Lauriston – 75116 Paris

Organizator

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences

Współorganizator

Polskie Towarzystwo Conradowskie
Société Conradienne Française, France
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Książka abstraktów i program