inna_nowoczenosc_120Agata Bielik-Robson
Universitas, 2000

Prezentowane tu eseje krążą wokół romantyczno – egzystencjalnej wizji subiektywności, ukazując jej rozmaite niejawne bądź zapomniane aspekty, a przede wszystkim broniąc jej przed dwojakimi atakami – z jednej strony, przed filozoficznym kartezjanizmem, z drugiej zaś przed ponowoczesną dekonstrukcją.