25 listopada 2016, Dyrektor Stacji Naukowej PAN w Paryżu, Prof. Marek Więckowski wziął udział w sesji grupy badawczej nr 3607 « Wiedza o Europie Środkowej » : « Wybrane przemiany w naukach społecznych i humanistycznych w Europie środkowo-wschodniej w XX i XXI w. », zorganizowanej w Instytucie Badań Słowiańskich. Prof. Więckowski wziął udział w obradach obok Marie-Elizabeth Ducreux, Pawła Rodaka, i Ioany Cîrstocea, prezentując referat : « La géographie polonaise entre des études de cas et la coopération européenne – vers une réflexion théorique, multiscalaire » [Polska geografia między studiami przypadku a współpracą międzynarodową – w stronę refleksji teoretycznej i wieloskalowej].

25.11.2016 1

25.11.2016 2

 

 

***

Invitation CS 22.11.2016 

22 listopada, w ramach cyklu Le Café scientifique, prof. Marek Rogatko, astrofizyk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, opowiedział o najnowszych teoriach i badaniach kosmicznych dotyczących czarnych dziur. Pasjonujący wykład był zilustrowany zdjęciami satelitarnymi i symulacjami komputerowymi, a wszyscy słuchacze mogli zabrać ze sobą plakaty z widowiskowymi zdjęciami wszechświata wykonanymi przez NASA.

Fot CS1

Fot CS2

 

***

plakat www

W dniach 18-19 listopada odbyła sie międzynarodowa konferencja pt. « Henryk Sienkiewicz – voyageur dans le temps et l’espace », zorganizowana z okazji Roku Sienkiewiczowskiego przez Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu i Stację Naukową Polskiej Akademii Nauk przy wsparciu Ambasady RP we Francji i Wydziału « Artes Liberales » Uniwersytetu Warszawskiego. 

Fot I

 

Fot II

Fot III

Fot IV

Prelegenci odczytywali Sienkiewicza na nowo, skupiając się na kwestiach literackich i politycznych, usytuowaniu jego pisarstwa wobec prądów literackich epoki, problemach adaptacji filmowych, europejskiej recepcji jego dzieł, w szczególności Quo vadis ?, a także podróży pisarza po Europie, Stanach Zjednoczonych i Afryce.

Fot V

Konferencji towarzyszyła wystawa « Sienkiewicz – pocztówki z podróży », którą będzie można oglądać w Stacji Naukowej jeszcze do 14 grudnia. Wystawa przedstawia związki między fenomenem literackim Sienkiewicza, nowym medium masowym, jakim była na przełomie wieków pocztówka oraz nomadycznym stylem życia autora Quo vadis ?

Fot VI

Autorkami plansz są Natalia Wawrzyniak ze Stacji Naukowej PAN w Paryżu oraz Lidia Gerc ze Stacji Naukowej PAN w Wiedniu. Wystawa powstała we współpracy ze Stacją Naukową PAN w Wiedniu, Towarzystwem Historyczno-Literackim / Biblioteką Polską w Paryżu oraz Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza, Oddziałem Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.

Fot VII

 

Program konferencji:

http://www.institutpolonais.fr/pdf/sienkiewicz%20programme.pdf

 

***

Affiche colloque

5 listopada odbył się w Stacji Naukowej PAN czwarty i ostatni dzień konferencji « Stół i dyplomacja ». Celem konferencji była analiza relacji między protokołem dyplomatycznym a praktykami gastronomicznymi od Starożytności po współczesność. Konferencja została zorganizowana przez Prof. Laurence Badel (Uniwersytet Paris 1), Prof. Luciena Bély (Uniwersytet Paris IV), Prof. Jean-Pierre’a Williot (Uniwersytet w Tours) i Prof. Marc’a de Ferrière le Vayer (Uniwersytet w Tours).

IMG 9134

IMG 9148

Zgodnie z tematyką czterodniowej konferencji, kluczową rolę w tym dniu pełniła kuchnia. Dzień ten był więc nie tylko promocją polskiej nauki, ale również tradycji kulinarnych i obyczajów, które zostały bardzo ciepło przyjęte przez specjalistów z dziedziny historii żywienia z kilku krajów europejskich. Dziękujemy Uniwersytetowi w Tours za sfinansowanie koktailu kończącego obrady oraz firmie Adriana i Margot za wyśmienitej jakości potrawy, a także władzom województwa kujawsko-pomorskiego oraz prof. Jarosławowi Dumanowskiemu za doskonałe produkty regionalne, w tym szczególnie wyroby z gęsiny.

IMG 9086

IMG 9153