CS Drweski Kobierska 23.02.2016

Dnia 23 lutego 2016 w ramach Le Café scientifique, cyklicznych spotkań organizowanych przez Bibliotekę Stacji Naukowej PAN w Paryżu, Bruno Drwęski przedstawił wystąpienie o koncepcji geopolitycznej dzisiejszej Rosji, natomiast Małgorzata Kobierska analizowała « mit chama » we współczesnej Polsce pod względnym socjologicznym i politycznym. Obydwa wystąpienia wzbudziły żywą dyskusję, niepozbawioną humoru i anegdot.

IMG 7056

IMG 7074

Więcej informacji na przedstawione tematy można znaleźć w artykułach gości :

Małgorzata Kobierska, « Le mythe chamitique dans le discours social et politique actuel en Pologne » (https://www.cairn.info/revue-societes-2011-2-page-49.htm)

Bruno Drwęski, « La Russie des Polonais ou l’obligation de sortir des clichés historiques » (https://www.cairn.info/revue-outre-terre1-2003-3-page-214.htm)

 

***

logo 22.02.2016

Dnia 22 lutego 2016 odbyło się w Stacji Naukowej PAN w Paryżu drugie spotkanie grupy projektowej ERIS (Exploitation of Research Results in School Practice), finansowanej przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+. Projekt ERIS, który rozpoczął się 31 grudnia 2015 i potrwa 28 miesięcy, obejmuje trzech uczestników: Instytut Geofizyki PAN, Uniwersytet w Bukareszcie oraz Uniwersytet Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Ma on na celu zwiększenie zainteresowania uczniów gimnazjów i liceów matematyką oraz naukami ścisłymi poprzez dystrybucję materiałów dydaktycznych dotyczących najnowszych badań naukowych w co najmniej pięciu europejskich krajach. Więcej informacji na temat projektu będzie można znaleźć od kwietnia na stronie: www.eris-project.eu

IMG 7044

IMG 7049

 

 

***

 

CS 9.02.2016

W ramach cyklu Le Café scientifique, dnia 9 lutego 2016 odbyło się seminarium z Joanną Koszewską i Camillą Ariani, doktorantkami w dziedzinie architektury i urbanistyki, które przedstawiły swoje refleksje na temat projektu zagospodarowania 13-tej dzielnicy Paryża. Doktorantki analizowały ten wyróżniający się na tle europejskim projekt urbanistyczny, zainicjowany w 1991, z punktu widzenia różnych grup, które w nim uczestniczyły : pomysłodawców, wykonawców, polityków i użytkowników. Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotografii Joanny Koszewskiej, prezentujących dzielnicę ZAC Paris Rive Gauche.

IMG 6998

IMG 7020

 

 

***

 

W dniach 3-5 lutego 2016 odbyła się międzynarodowa konferencja pt. « Kartezjusz i fenomenologia », zorganizowana wspólnie przez Uniwersytet Paris-Sorbonne/Archiwa Husserla w Paryżu, Instytut K
atolicki w Paryżu oraz Polską Akademię Nauk. Przez trzy dni filozofowie z Francji, Belgii, Polski, Włoch, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii i Brazylii dyskutowali o związkach kartezjanizmu z tradycją fenomenologiczą reprezentowaną przez Edmunda Husserla, Jean-Paul Sartre’a, Franza Brentano, Michela Henry, Maurice’a Merleau-Ponty, Jean-Luc Mariona, Leszka Kołakowskiego, Kazimierza Twardowskiego, Romana Ingardena, Jana Patockę ou Jacquesa Derridę. Ostatni dzień sympozjum odbył się w Stacji Naukowej PAN w Paryżu i przyciągnał około 80 słuchaczy. Obrady zakończyły się wystąpieniem Jean-Luc Mariona z Akademii Francuskiej i wieczornym bankietem.

IMG 6901

IMG 6924

IMG 6945

IMG 6951

IMG 6955