Nabór wniosków na współorganizację wydarzeń naukowych w Stacji Naukowej PAN w Paryżu w 2022 r.

Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Paryżu działa na rzecz rozwoju polsko-francuskiej współpracy badawczej oraz promocji polskiej nauki we Francji organizując wydarzenia o charakterze naukowym takie jak sympozja, konferencje, wykłady czy naukowe spotkania autorskie.

W związku z rozpoczęciem przygotowywania przyszłorocznego planu działalności merytorycznej, ogłaszamy nabór wniosków na współorganizację wydarzeń naukowych w Stacji Naukowej PAN w Paryżu w 2022 r.
W związku z rozpoczęciem przygotowywania przyszłorocznego planu działalności merytorycznej, ogłaszamy nabór wniosków na organizację wydarzeń naukowych w Stacji Naukowej PAN w Paryżu w 2022 r.
Wypełniony w dwóch z trzech wskazanych języków (polski, francuski, angielski) formularz należy odesłać do  15 września 2021 r. na adres mailowy: secretariat@paris.pan.pl.

Językiem obrad powinien być język francuski lub angielski. Istnieje możliwość zakwaterowania prelegentów i organizatorów planowanego wydarzenia (do 10 osób) w pokojach gościnnych Stacji Naukowej PAN w Paryżu.

Dodatkowo punktowane będą wydarzenia nawiązujące tematycznie do obszaru misji programu Horyzont Europa (tj. „rak”, „przystosowanie się do zmiany klimatu, w tym do transformacji społecznej”, „zdrowe oceany, morza, wody przybrzeżne i śródlądowe”, „neutralne dla klimatu i inteligentne miasta” i „stan gleby oraz żywność”) [żródło: Horyzont Europa]


Wszystkie nadesłane we wskazanym terminie i spełniające wymagania formalne wnioski zostaną poddane ocenie wewnętrznej komisji merytorycznej, a wnioskujące jednostki zostaną następnie poinformowane o wyniku przeprowadzonej selekcji.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny:

mgr Natalia Pstrąg

mail natalia.pstrag@paris.pan.pl tel.: 00 33 1 56 90 18 49.

Zapraszamy do współpracy!

Zespół Stacji Naukowej PAN w Paryżu

Formularz