Zaproszenie do składania ofert nr 1/ZP/2021 na usługi związane ze sprzedażą biletów lotniczych dla Stacji Naukowej PAN w Paryżu.

Pełna treśc ogłoszenia

Projekt Umowy

 

Edit 12.02.2021

Dodatkowe wyjaśnienia do treści ogłoszenia 

Edit 25.02.2021

Zakończenie postępowania