W najbliższych tygodniach, w przestrzeniach eskpozycyjnych  Stacji będziemy gościć dwie ważne wystawy:  „Generał Józef Haller i Błękitna Armia” oraz wystawę stworzoną z okazji 150 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. Październik to również miesiąc upamiętniający dwusetną rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki.

Program wydarzeń

   wrzesieŃ   2017

data

typ

wydarzenie

instytucje partnerskie

wstęp

16 września

spektakl

Rayonnement/ Promieniowanie

Spektakl poświęcony życiu i dokonaniom Marii Skłodowskiej-Curie

150 rocznica urodzin Marii Skłodowskiej-Curie

Grupa teatralna
Salon Poezji, Muzyki i Teatru Toronto, Kanada

wymagana wcześniejsza rezerwacja

21 września

22-23 septembre

konferencja

86-te Spotkanie Europejskiej Grupy Roboczej przy EURO
 nt. Wielokrotnego Wspomagania Decyzji

pod Honorowym Patronatem Ambasady RP w Paryżu

Universytet Paris-Dauphine

LAMSADE-CNRS

spotkanie zamknięte

   PAŹDZIERNIK   2017

data

typ

wydarzenie

instytucje partnerskie

wstęp

11 października

wystawa

Generał Józef Haller i Błękitna Armia

wystawa poprzedza międzynarodową konferencję
Generał Józef Haller i Błękitna Armia
organizowaną przez SHLP/BPP 17 listopada 2017


Ataszat wojskowy
Ambasada RP w Paryżu

 

wstęp wolny

19 października

20-21 października

konferencja

Kościuszko – bohater dwóch kontynentów

Towarzystwo Historyczno-Literackie / Biblioteka Polska
w Paryżu

Ambasada RP w Paryżu

wstęp wolny
wymagana wcześniejsza rezerwacja

28 października

wystawa

Maria Skłodowska-Curie

150 rocznica urodzin Marii Skłodowskiej-Curie

Instytut Polski w Paryżu

wstęp wolny
wymagana wcześniejsza rezerwacja

   listopad   2017

data

typ

wydarzenie

instytucje partnerskie

wstęp

8 listopada

PANEL DYSKUSYJNY

Program „Maria Skłodowska-Curie”

Międzynarodowy panel dyskusyjny nt. roli kobiet w nauce
Prezentacja programu, zwiedzanie wystawy
150 rocznica urodzin Marii Skłodowskiej-Curie

Program Horyzont 2020

Instytut Polski w Paryżu

spotkanie zamknięte

10 listopada

KONFERENCJA

Wielcy Polacy w nauce

prof. Ewa Rzadkowska

Wykład prof. Izabeli Zatorskiej

 

wstęp wolny

14 listopada

KONFERENCJA

Program Dioscuri

Prezentacja NCN

Narodowe Centrum Nauki

wstęp wolny

24 listopada

25 listopada

KONFERENCJA

Rewolucje 1917 w Rosji
i ich konsekwencje dla Polski

Towarzystwo Historyczno-Literackie / Biblioteka Polska
w Paryżu

Instytut Polski w Paryżu

wstęp wolny
wymagana wcześniejsza rezerwacja

   GRUDZIEŃ   2017

data

typ

wydarzenie

instytucje partnerskie

wstęp

4 grudnia

5 grudnia

konferencja

Teorie zapożyczeń językowych w Polsce i we Francji
(studia porównawcze).
Podsumowanie grantu.

CNRS

Universytet Łódzki

Uniwersytet Jagielloński

spotkanie zamknięte

8 grudnia

9 grudnia

konferencja

Józef Czapski:

artysta, pisarz, ambasador polskiej kultury

Towarzystwo Historyczno-Literackie / Biblioteka Polska
w Paryżu

Ośrodek Kultury Polskiej
na Sorbonie

Stowarzyszenie Instytut Literacki « Kultura »

Ośrodek badawczy Eur’Orbem (Universytet Paris-Sorbonne)

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

wstęp wolny wymagana wcześniejsza rezerwacja

12 grudnia

 

konferencja

Słodki, gorzki: pierniki – produkt historyczny i element dziedzictwa kulinarnego

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

tylko na zaproszenie

koncert

Koncert fortepianowy na cztery ręce
Hanna Balcerzak i Aleksandra Gajecka-Antosiewicz

 

tylko na zaproszenie

 

 

 

Seminaria naukowe z cyklu Le Café scientifique paryskiej Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk nawiązują do kawiarni naukowych, filozoficznych i literackich Paryża. Są to cykliczne spotkania w bibliotece Stacji Naukowej w Paryżu, których celem jest stworzenie okazji do rozmowy uczestników z badaczami, ekspertami  w przyjaznej przestrzeni czytelni, przy kawie i herbacie. Spotkania w tej formule odbywają się regularnie we wtorki o godz. 19, zazwyczaj co dwa tygodnie.” 
 
Zapraszamy osoby, które interesują się tematyką naukową oraz relacjami polsko-francuskimi (naukowcy, studenci i in.).