odzimkowska6 października 2009 Mariola Odzimkowska wygłosiła referat pt. „Recepcja teatru polskiego we Francji w latach 1989-2005″.

Wystąpienie rozpoczęło się od analizy wzajemnych wpływów teatru francuskiego i teatru polskiego oraz stosunków kulturalnych pomiędzy tymi dwoma państwami. Mariola Odzimkowska wnikliwie zrecenzowała polskie spektakle wystawiane na deskach teatrów francuskich w latach 1989-2005, szczególną uwagę zwracając na inscenizacje przygotowane przez reżyserów tworzących w nurcie, zwanym „Nowa Polska”: Krystiana Lupę, Krzysztofa Warlikowskiego oraz Grzegorza Jarzynę. Przywołała reakcje publiczności, recenzje oraz nagrody przyznane polskim sztukom. Ostatnia część wystąpienia poświęcona była najczęściej tłumaczonym na francuski i granym we Francji polskim dramaturgom.

Spotkanie przyciągnęło wielu słuchaczy oraz wywołało dyskusję na temat współczesnych polskich spektakli wystawianych nie tylko we Francji.