Zaproszenie do składana ofert nr 7/2019

na wykonanie następujących prac w budynku Stacji Naukowej PAN w Paryżu:

Szczegóły ogłoszenia