Opis  przedmiotu  zamówienia

Wymiana pieca z osprzętem w kotłowni wraz z podłączeniem i uruchomieniem.

Lokalizacja:

Stacja Naukowa PAN w Paryżu, 

74, rue Lauriston

75116 Paryż

Francja

Oferty należy składać na prace remontowe wymienione poniżej:

Dostarczenie i zainstalowanie nowego pieca w kotłowni, utylizacja starego, uruchomienie zarówno techniczne jak i administracyjne zgodnie z obowiązującymi procedurami i normami.

Dane techniczne

• moc 170 – 200kW 

• rodzaj pieca: kondensacyjny

• wymiary kotłowni 3300 × 3260

• najwęższa szerokość przejścia do kotłowni 78 cm

• długość komina 20 m (należy przewidzieć założenie rury ze stali kwasoodpornej

• podłączenie do istniejącego systemu C.O. i do istniejącego wymiennika C.W.

• czas odłączenia ciepłej wody nie może przekraczać 5 dni kalendarzowych.

• Oględziny można przeprowadzać codziennie w dni robocze po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym bądź e-mail’owym

Termin realizacji:

Jesień 2018 r.

Informacje

Pomieszczenia można oglądać codziennie od godziny  9:00 do 17:00.

Oferty należy wysyłać mailem na adres  biuro.parispan@free.fr  do 24 sierpnia 2018 r.

Dane kontaktowe: Michał Jadach, tel. :  0033 1 56 90 18 39, 0033 6 85 10 16 42

Pobierz opis zamówienia

 

Zapytanie ofertowe Nr  2/2018  na remont kotłowni

 

Opis  przedmiotu  zamówienia

Wymiana pieca z osprzętem w kotłowni wraz z podłączeniem i uruchomieniem.

 

Lokalizacja:

 

          Stacja Naukowa PAN w Paryżu,

          74, rue Lauriston

          75116 Paryż

          Francja

 

Oferty należy składać na prace remontowe wymienione poniżej:

 

Dostarczenie i zainstalowanie nowego pieca w kotłowni, utylizacja starego, uruchomienie zarówno techniczne jak i administracyjne zgodnie z obowiązującymi procedurami i normami.

 

Dane techniczne

 

·         moc 170 – 200kW

·         rodzaj pieca: kondensacyjny

·         wymiary kotłowni 3300 × 3260

·         najwęższa szerokość przejścia do kotłowni 78 cm

·         długość komina 20 m (należy przewidzieć założenie rury ze stali kwasoodpornej

·         podłączenie do istniejącego systemu C.O. i do istniejącego wymiennika C.W.

·         czas odłączenia ciepłej wody nie może przekraczać 5 dni kalendarzowych.

·         Oględziny można przeprowadzać codziennie w dni robocze po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym bądź e-mail’owym

 

Termin realizacji:

 

Jesień 2018 r.

 

Informacje

 

Pomieszczenia można oglądać codziennie od godziny  9:00 do 17:00.

Oferty należy wysyłać mailem na adres  biuro.parispan@free.fr  do 24 sierpnia 2018 r.

Dane kontaktowe: Michał Jadach, tel. :  0033 1 56 90 18 39, 0033 6 85 10 16 42