W dniu 22 maja 2023 r. w PAN Stacji Naukowej w Paryżu odbyła się konferencja pt. „Dokąd zmierza świat?” współorganizowana z Instytutem Oceanologii PAN oraz przy współpracy z wieloma instytucjami międzynarodowymi, takimi jak UNESCO, European Marine Board Communication Panel, Akwarium Gdyńskie, Nausicaa, Sopot Science Association, Today We Have, a także przy wsparciu projektów MARBEFES i Blue Mission Banos. Konferencja miała status Official Side Event of the European Maritime Day 2023.

Kwestie zrównoważonego rozwoju oceanów można znaleźć w 38% treści celów zrównoważonego rozwoju ONZ oraz wśród 5 Misji UE Horyzontu Europa. Ponad 3 miliardy ludzi w różny sposób utrzymuje się z oceanów, które traktowane są jako źródła pożywienia, zatrudnienia, korzyści zdrowotnych. Populacja ludzka rośnie i coraz więcej ludzi przenosi się na obszary przybrzeżne, co z kolei prowadzi do większego wykorzystania oceanów: większego spływu rolnego, zwiększonej turystyki, transportu i produkcji energii. Mając na uwadze skutki zmiany klimatu, rosnące ,,populacje przybrzeżne” muszą wprowadzać środki adaptacyjne i łagodzące w życiu codziennym i zawodowym.

Podczas konferencji, w ramach 2 sesji plenarnych oraz 2 paneli dyskusyjnych, uczestnicy z Polski, Francji oraz innych krajów europejskich, odnieśli się do powyższych zagadnień z różnych perspektyw. Jednym z głównych punktów wydarzenia było wystąpienie Mariusza Lewickiego, Stałego Przedstawiciela RP przy UNESCO.

W efekcie dyskusji przeprowadzonych podczas wydarzenia, udało się wypracować oraz przyjąć przez wszystkich uczestników pięć rekomendacji dotyczących praktyk i zaleceń dla instytucji badawczych i decydentów w zakresie poprawy jakości i skuteczności komunikacji w kontekście Dekady Nauk o Oceanie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2021-2030.

ZESTAW REKOMENDACJI

 

GALERIA