delacroix

14 lutego 2018

Wykład poświęcony reprezentacjom Orientu w malarstwie artystów francuskich (Eugène Delacroix, Prosper Marilhat, Eugène Fromentin, Gustave Guillaumet, Jean-Léon Gérôme)  i polskich XIX w. (Stanisław Chlebowski, Tadeusz Ajdukiewicz, Jan Matejko), .

Wykład Małgorzaty Sokołowicz

Coorganisateur : Instytut Romanistyki UW