Tradycje kultowe a przemiany społeczne na Cyprze i w Lewancie w okresie późnohellenistycznym i wczesnorzymskim

Plakat Program

Dnia 13 września w Polskiej Akademii Nauk Stacji Naukowej w Paryżu odbędzie się sympozjum naukowe organizowane wspólnie przez PAN SN w Paryżu i Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, w partnerstwie z Uniwersytetem w Avignon. Centrum wydarzenia będzie stanowić wszechstronna dyskusja wyników wykopalisk francusko-polskich prowadzonych w Nea Paphos na Cyprze w latach 2018-2022 w ramach grantu NCN Harmonia 8 (2016/22/M/HS3/00351). Miejscem wspólnych badań archeologicznych jest teren sanktuarium z okresów późnohellenistycznego (150 – 30 r. p.n.e.) i wczesnorzymskiego (I-II wiek n.e.) na wzgórzu Fabrika. Rozległy teren sakralny składa się tam z kilku różnych elementów, zarówno usytuowanych na szczycie wzgórza jak i wykutych w skale komór podziemnych. Z powodu braku dokumentów pisanych, właściwa interpretacja funkcji poszczególnych elementów sanktuarium wymaga umieszczenia ich w szerokim kontekście sanktuariów wschodniego Śródziemnomorza, z uwzględnieniem miejsc kultu nie tylko na Cyprze, ale także na terenie Lewantu. Badania archeologiczne, historyczne i antropologiczne prowadzone nad sanktuariami owych terenów i ujmujące życie religijne jako zjawisko społeczne, stymulują szereg pytań dotyczących ewolucji praktyk religijnych w obrębie kultów lokalnych, jaka następowała pod wpływem znaczących przemian społecznych i politycznych, mających miejsce między końcem okresu hellenistycznego a wczesnym okresem rzymskim. Referaty zaprezentowane na sympozjum będą rozważać wpływ tych przemian, związanych z przejęciem dotychczasowej władzy politycznej Ptolemeuszów i Seleucydów przez Rzymian, na rytuał i architektoniczną oprawę kultów lokalnych. Nacisk zostanie położony na osiągnięcia francusko-polskiej współpracy w dziedzinie archeologii wschodniego Śródziemnomorza.

Główne prelegentki:

Dr. hab. Claire Balandier

Prof. dr hab. Jolanta Młynarczyk

 

Wydarzenie otwarte. Rejestracja dostępna pod linkiem.

Data

13 wrz 2022
Zakończone!

Lokalizacja

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences
74, rue Lauriston – 75116 Paris