Idea spotkań Le Café scientifique powstała z myślą o młodych naukowcach pragnących podzielić się wynikami swoich badań, ale również doświadczeniami z różnych etapów drogi naukowej, zdobywanymi w różnych krajach i różnych środowiskach. Wieczory naukowe organizowane od 2014 r. z czasem przyciągnęły również naukowców z poważnym dorobkiem, którym zależało na spotkaniu z młodymi badaczami.