Dotyczy: prowadzonej procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Usługi sprzątania pokoi gościnnych oraz pomieszczeń wspólnych w budynku PAN Stacji Naukowej w Paryżu”.

 

Informujemy, że w przedmiotowej procedurze w sprawie udzielenia zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez NS Associés.

 

Pełna treść