Dotyczy: Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia na usługę leasingu oraz pełną obsługę serwisową trzech urządzeń wielofunkcyjnych dla Polskiej Akademii Nauk Stacji Naukowej w Paryżu.

Informujemy, że przedmiotowa procedura została zakończona bez dokonania wyboru Wykonawcy.

Pełna treść