Informujemy, że w prowadzonej procedurze w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Usunięcie szkody powstałej w wyniku zalania sali konferencyjnej oraz toalety w Polskiej Akademii Nauk Stacji Naukowej w Paryżu”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę SARL FARON.

Pełna treść