Biuro Współpracy z Zagranicą PAN wraz z DEI CNRS zbierają zgłoszenia na Nowe Międzynarodowe Programy Współpracy Naukowej (IEA – International Emerging Actions) na lata 2024-2025 (tylko dla naukowców afiliowanych przy PAN).

Termin zbierania zgłoszeń do 28 września 2023 r.

Koordynatorzy francuscy afiliowani przy jednostkach CNRS składają formularze w CNRS, poprzez nową platformę 'APP CNRS „NOA”

Koordynatorzy polscy składają zgłoszenia wyłącznie w formie elektronicznej na adres: bwz@pan.pl poprzez przesłanie wypełnionego formularza.

Złożone projekty zostaną ocenione przez ekspertów PAN i CNRS. Po dokonaniu oceny PAN i CNRS uzgodnią listę projektów do wspólnego finansowania.

W razie dodatkowych pytań i/lub wątpliwości prosimy o kontakt z p. Jolantą Krześniak: Jolanta.Krzesniak@pan.pl