O przypadku w historii

12-14 LUTEGO – KONFERENCJA

Le-hasard

Filozofia Oświecenia wprowadza – i to na stałe – myśl, że historia ma pewien sens, że reprezentuje nieodwracalny postęp wiedzy i obyczajów. Natomiast XIX wiek – najpierw z Heglem, a potem Marksem – ustanawia na długo zasadę determinizmu historycznego, czy chodziłoby o przyczynowość duchową czy materialną. W całej tej konfiguracji na działanie przypadku niewielka pozostaje przestrzeń.

Nieprzewidziane wstrząsy dziejowe, jakimi były wojny światowe, rewolucje czy kontrrewolucje, które naznaczyły wieki XX i XXI zmuszają jednak myślicieli do wprowadzenia do refleksji zagadnienia przypadkowych momentów zwrotnych w dziejach, które mogłyby po prostu nie zaistnieć, zwłaszcza biorąc pod uwagę niepewność decyzji politycznych. Koniecznym jest zatem ponowne przeanalizowanie przeszłych wydarzeń i dawnych teorii pod kątem obecności (efemerycznej czy też potwierdzonej) i roli przypadku w historii. 

Program


 

Leopold Unger – „Orzeł i reszta”

26 LUTEGO – WIECZÓR WOKÓŁ KSIĄŻKI

unger

Dyskusja wokół książki Leopolda Ungera „Orzeł i reszta” z udziałem: Iwony Hofman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Krzysztofa Pomiana (CNRS, Europa Muzeum Bruksela), Pawła Rodaka (Ośrodek Kultury Polskiej Sorbonne Université), Wojciecha Sikory (Instytut Literacki Kultura Association), Tomasza Stróżyńskiego. Leopold Unger (1922-2011) był jednym z największych współczesnych dziennikarzy specjalizujących się w tematach międzynarodowych, a w szczególności w Europie Środkowo-Wschodniej i w bloku sowieckim, uprawiających rzetelne dziennikarstwo. 

Program


Antony Polonsky – „Histoire des Juifs en Pologne et en Russie”

19 lutego 2019, o godz. 19.00

Biblioteka Polska w Paryżu
6 quai d’Orléans 75 004 Paris

Rezerwacja: evenements.shlp@bplp.fr

Polonsky

Czytaj więcej


Początki fenomenologii w Polsce w kontekście ruchu fenomenologicznego

18 STYCZNIA – SEMINARIUM 

Seminarium jest organizowane w ramach grantu badawczego pt. „Obecność myśli Kazimierza Twardowskiego we wczesnej fenomenologii w Polsce”. Podstawowym celem naukowym projektu jest określenie możliwych wpływów — zarówno w aspekcie bezpośrednio podejmowanych polemik, jak i pośrednich nawiązań systematycznych — filozofii Kazimierza Twardowskiego na wczesną fenomenologię w Polsce. Cel ten wymaga zidentyfikowania i opisania kontynuacji wątków, problematyki oraz metody opracowanej przez Twardowskiego przez polskich fenomenologów z początku XX wieku.

Twardowski 18 01

Program


ROCZNIK VOL. 19
Mamy przyjemność przedstawić Państwu kolejny, 19 już tom Annales wydawany regularnie przez Stację Naukową w Paryżu. Publikacja, którą dzisiaj udostępniamy obejmuje wydarzenia naukowe i wystawy, które odbywały się w naszych murach od września 2016 do grudnia 2017. 

Więcej

Annales vol 19 couv

Polsko-francuski rok nauki

logo rok polsko francuski

W związku ze stuleciem przywrócenia stosunków dyplomatycznych Polska i Francja zdecydowały się na organizację Polsko-Francuskiego Roku Nauki. Ministrowie odpowiedzialni za badania i szkolnictwo wyższe obu krajów – Jarosław Gowin i Frédérique Vidal – podpisali właśnie wspólną deklarację w tej sprawie.

Program


Oferty

PAN SN Paris rekrutuje

Szczegóły


Epiegentyczne przeprogramowanie i epigenetyczne technologie

21-22 STYCZNIA – SEMINARIUM 

Epigenetyka opisuje zmiany występujące na poz
iomie DNA, RNA i białek  definiujące, które geny będą włączone, a które wyłączone. Poznanie tych mechanizmów ma znaczenie fundamentalne oraz ogromne znaczenie w medycynie, produkcji antybiotyków czy rolnictwie. Wykłady przedstawią najnowsze poglądy na regulację ekspresji genów poprzez metylację DNA, modyfikacje histonów i niekodujące RNAs.

Czytaj więcej


Praca

SN PAN w Paryżu rekrutuje na stanowisko:

Technika
zgłoszenia 31 stycznia 2019 r. 


Relacje

Quality  Improvement in Healthcare – Developing a Consensus regarding New Quality Indicators

The goal of the meeting is to bring together health professionals such as system managers, clinicians, academics, public health experts, and healthcare technology specialists – with or without prior quality management experience – in order to initiate an open dialog regarding development of a new understanding of quality of care and its measurable indicators. More

REPORT 


Nowe utopie w sztuce


 Uczyć o Polsce we współczesnej Europie


Międzynarodowy obieg wiedzy i kultury


Ojcowie polskiej niepodległości: Piłsudski, Paderewski, Dmowski


Mickiewicz, czyli imperatyw wolności


Spotkanie z Ritą Gombrowicz


Lublin-Paris-Lublin


Obraz Polski i Francji w katalogach bibliotecznych


Polska niepodległa w Europie


Journée d’études : „Transfert(s). Intermédialité et chemins de fer” 

 

 

Konferencja, która odbędzie się w dniach 19-21 października br. współorganizowana przez PAN Stację Naukową w Paryżu we współpracy z Towarzystwem Historyczno-Literackim/ Biblioteką Polską w Paryżu oraz Ambasadą RP w Paryżu jest jedynym tak ważnym wydarzeniem naukowym związanym z dwusetną rocznicą śmierci Tadeusza Kościuszki, przygotowywanym w świecie frankofońskim. Postać Kościuszki była bardzo silnie związana z Francją, w której najpierw jako młodzieniec studiował, zdobywał szlify wojskowe i dyplomatyczne, a potem działał jako jeden z głównych emigracyjnych polityków, będąc jednocześnie autorytetem moralnym światowej sławy.