Notre_Terre10 maja 2010 roku w Musée de minéralogie MINES ParisTech odbyła się inauguracja wystawy Notre Terre, ce joyau. A la découverte de la beauté minérale, prezentującej minerały pochądzące z kolekcji prywatnych, a także ze zbiorów instytucji publicznych. Większość eksponatów jest pierwszy raz wystawiana w Paryżu. Część okazów zostało wypożyczonych przez Muzeum Ziemi PAN (m. in. 12 z inkluzjami zwierzęcymi w bursztynie bałtyckim, 6 form soplopodobnych, 4 krople bursztynu oraz 15 brył bursztynu, z których największa waży 1400 gramów).

Wystawa potrwa do 27 sierpnia 2010 roku.