Dotyczy: prowadzonej procedury w sprawie zamówienia publicznego pn. „Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia na podparcie uszkodzonego stropu i nadproży w kuchni i jadalni w budynku głównym Polskiej Akademii Nauk Stacji Naukowej w Paryżu”

Informujemy, że przedmiotowa procedura została zakończona bez dokonania wyboru Wykonawcy.

Pełna treść