13 września 2022 w Polskiej Akademii Nauk Stacji Naukowej w Paryżu odbyło się sympozjum naukowe, współorganizowane przez PAN SN w Paryżu i Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, w partnerstwie z laboratorium Uniwersyteckim w Awinionie HiSoMA (UMR 5189). Głównym celem spotkania była prezentacja wyników francusko-polskich wykopalisk archeologicznych prowadzonych w Nea Paphos na Cyprze w latach 2018-2022 w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki Harmonia 8 (UMO-2016/22/M/HS3/00351). Obszarem wspólnych badań stało się sanktuarium z okresu późno hellenistycznego (150-30 r. p.n.e.) i wczesnorzymskiego (I-II w. n.e.) na wzgórzu Fabrika w północno-wschodniej części starożytnego miasta. Ten obszar sakralny składał się z kilku elementów, usytuowanych zarówno na szczycie wzgórza, jak i pod ziemią; ze względu na brak dokumentów pisanych, właściwe zrozumienie ich funkcji wymaga umieszczenia ich w szerszym kontekście sanktuariów we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, z uwzględnieniem nie tylko miejsc kultu na Cyprze, ale także w Lewancie. Trwające badania archeologiczne, historyczne i antropologiczne sanktuariów na tych ziemiach, przy czym aktywność religijna postrzegana jako zjawisko społeczne, stawiają pytania badawcze dotyczące rozwoju praktyk religijnych w kultach autochtonicznych pod wpływem istotnych zmian społecznych i politycznych, które miały miejsce między końcem okresu hellenistycznego a wczesnym okresem rzymskim. W prezentacjach sympozjalnych rozważano wpływ tych zmian, związanych z przesunięciem władzy politycznej na Bliskim Wschodzie od Ptolemeuszy i Seleucydów do Rzymian, na architektoniczną, a także rytualną ekspresję lokalnych kultów. Poza obszarami sakralnymi w Pafos (C. Balandier, J. Młynarczyk, M. Rekowska, A. Kubicka) i Yeroskipou (E. Raptou), referaty zaprezentowane podczas sympozjum dotyczyły również takich obszarów wschodniej kultury grecko-rzymskiej jak Transjordania (M. Burdajewicz), Nabataea (L. Tholbecq) i Egipt (A. Łajtar). Dyskusja naukowa dotycząca osiągnięć francusko-polskiej współpracy w dziedzinie archeologii wschodniego Śródziemnomorza umożliwiła nie tylko bezcenną wymianę wiedzy, ale również nawiązanie nowych kontaktów między specjalistami z dziedziny archeologii, historii i antropologii z różnych krajów.

Termin wydarzenia: 13 września 2022

Miejsce wydarzenia: Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu (74, rue Lauriston)

 

Komitet Organizacyjny:

prof. dr hab. Jolanta Młynarczyk (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Claire Balandier (Avignon Université)

Diana Kogaczewska (PAN SN w Paryżu)